OLIY TA`LIMNING INNOVATSION MUHITIDA TA`LIMDA BOSHQARUVNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH

Mualliflar

  • Kabilov Baxron Davronovich

Abstrak

Mamlakatimiz ta’lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida innovatsion muhitga ega bo‘lishni istagan har qanday oliy ta’lim muassasasi uchun ustuvor vazifa ta’limda boshqaruvni shakllantirish va rivojlantirish hamda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdir. Maqsad esa oliy ta’lim muassasalarining ta’lim jarayonini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ta’lim sifatini oshirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish orqali ta’lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishdan iborat.

References

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida»gi. 2017-yil 20-aprel, PQ-2909-son Qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-dekabrdagi “Iqtisodiyot tarmoqlari uchun muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini innovatsiya va raqamlashtirish asosida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-42-sonli Qarori.

Alenezi, M. Deep dive into digital transformation in higher education institutions. Educ. Sci. 2021, 11, 770.

Alexander, B. Academia Next: The Futures of Higher Education; Johns Hopkins University Press: Baltimore, MD, USA, 2020.

Askarov A.D. Monitoring of Educational Processes in Higher Education Institutions. Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470. – India: Gayatri Shaktipith Road.

– vol. 6, Issue-1. – P. 1441-1448. Impact Factor: 6.410. https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd48069.pdf.

Bekmurodov A.I. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amaliyotga joriy etishda davlat ta’lim standartlarini takomillashtirishning didaktik asoslari. Ped.fan. nomzodi dis. – Toshkent: 2002. – 126 b.

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Kabilov Baxron Davronovich. (2023). OLIY TA`LIMNING INNOVATSION MUHITIDA TA`LIMDA BOSHQARUVNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 402–404. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/847