2023: “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy anjumani MAQOLALAR TO'PLAMI

					{$ Identifikatorini) ko'rish

 

 

 

Nashr qilingan: 2023-06-23

To'liq son

2-sho'ba Inson maʼnaviy va ahloqiy kamolotini shakllantirishda fan va taʼlim

4-sho'ba Oliy taʼlim tizimining takomillashuvi va raqobatbardosh kadrlar

5-sho'ba O‘zbekistonda fundamental fanlarni rivojlantirish amaliyoti

6-sho'ba Raqamli iqtisodiyotning fan va taʼlim integratsiyasi rivojlanishidagi