OLIY TA’LIMDA KORPORATIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH FUNKSIYALARI

Mualliflar

  • Kayumova Mexribonu Sheraliyevna Tashkent State University of Economics image/svg+xml

Kalit so‘zlar:

oliy ta’lim muassasasi, korporativ madaniyat, brend, qadriyatlar, tashkiliy madaniyat, innovatsion ta’lim

Abstrak

Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasasining korporativ madaniyatini shakllantirish muammolari bo‘yicha yozilgan adabiyotlarning umumiy ko‘rinishi keltirilgan. Korporativ madaniyatning asosiy funksiyalari va xususiyatlari ko‘rsatilgan, raqobatbardosh oliy ta’lim muassasasi brendini yaratishda korporativ madaniyatning roli aniqlashtirilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni.

Belova L.I. Rossiya oliy ta’lim muassasasining korporativ madaniyati ijtimoiy-madaniy tahlil ob’ekti sifatida: Janubiy Ural davlat ta’lim muassasasi misolida: Chelyabinsk, 2009 yil.

Tyunnikov Yu, Maznichenko M. Korporativ madaniyat ta’lim muassasasining raqobatbardoshligi omili sifatida//Rossiyada oliy ta’lim. 2005 yil. № 10. 69-77-betlar.

Gonoshilina I.G. Ta’lim muassasasining kuchli korporativ madaniyati: o‘lchov parametrlari // Madaniyatshunoslik masalalari. 2009.

Osipov A.M. Ta’lim sotsiologiyasi: Nazariy insholar. R/D: Feniks, 2003.

Kapitonov E.A., Kapitonov A.E. Korporativ madaniyat. 2001 yil.

Gnezdilova N.K. Oliy ta’lim pedagogining korporativ madaniyati va uning ta’lim muassasasiga sodiqligi// Psixologiya. 2013 yil.

Fralinger B., Olson V. Ta’lim muassasasi darajasida tashkiliy madaniyat://College Teaching & Learning jurnali. 2007 yil noyabr, 4-jild.

Kayumova M.Sh.,Oliy ta’lim muassasasi talabalarida korporativ madaniyatini shakllantirish modeli, Iqtisodiyot va ta’lim jurnali 2022 yil 2-son

Kayumova M. FORMATION ISSUES OF CORPORATE CULTURE AND IDEOLOGICAL IMMUNITY OF YOUTH// Arxiv nauchnix issledovaniy. - 2021.-Т. 2.-№. 1.

Hakimova, M. "Professional pedagogy. Tutorial." T., Tashkent State Economic University..-2007 (2007).

Hakimova, Muhabbat. "Ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari." Arxiv nauchnix issledovaniy 32 (2020).

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Kayumova Mexribonu Sheraliyevna. (2023). OLIY TA’LIMDA KORPORATIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH FUNKSIYALARI . “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 390–393. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/634