STUDENTS’ SECONDARY LANGUAGE PERSONALITY PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT

Mualliflar

  • Shaxnoza Ibragimova Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/599

Kalit so‘zlar:

Psychological approach; secondary linguistic personality; language consciousness; intercultural communication

Abstrak

The author’s approach specifies the complexity of the notion of language
consciousness and the ways to follow in order to form a secondary language
personality capable of playing the role of a mediator in intercultural dialogue. The
paper analyses the phenomenon of language personality from the point of view of
psychology. The author suggests a comprehensive, systematic approach to
intercultural communication that primarily requires conscious psychological
disclosure of regulative functions of linguistic awareness in communicative activity.

References

El'konin, D. B. (1989). Izbrannye psikhologicheskie trudy [The best works on psychology]. Moscow: Pedagogika.

Galperin, P. Ya. (1997). Yazykovoe soznanie I nekotorye voprosy vzaimootnosheniya yazyka I myshleniya [Language consciousness and some of the relationship between language and thought]. Voprosy filosofii [Problems of Philosophy], 4, 95-101.

Karasik, V. I.(2004). Yazykovoj krug: lichnost koncepty diskurs. [Linguistic Circle: personality, concepts, discourse]. Moscow: Gnosis.

Karaulov, Yu. N. (1987). Russkij yazyk I yazykovaya lichnost. [Russian language and linguistic identity]. Moscow: Nauk.

Khaleeva, I. I. (1989). Osnovy teorii obucheniya ponimaniyu inoyazychnoj rechi [Fundamentals of the theory of teaching foreign speech understanding]. Moscow: Vysshaya shkola.

Lingvisticheskij ehnciklopedicheskij slovar (1990). [Linguistic Encyclopedic Dictionary (Ed.) V.N. Yartseva]. Moscow: Sovetskaya enciklopediya.

Nechayev, N. N.(2005). Professionalizm kak osnova professionalnoj mobilnosti [Professionalism as a basis for professional mobility]. Moscow: Issledovatelskij centr problem kachestva podgotovki specialistov.

Nechayev, N. N., Reznitskaya G. I. (2002).Formirovanie kommunikativnoj kompetencii kak uslovie stanovleniya professionalnogo soznaniya specialist [Formation of communicative competence as a condition of becoming a professional consciousness specialist]. Herald of the University of the Russian Academy of education, 1, 3-21.

Saussure, Ferdinand de (2004). Kurs obshhej lingvistiki / perevod s francuzskogo [Course in General Linguistics. Translation from French] Moscow: Editorial URSS.

Vygotsky, L. S. (1983 a). Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funkcij.In: Sochinenie v 6 tomakh [History of the development of higher mental functions / 6 volumes], 3. Moscow: Pedagogika (rus)

Vygotsky, L. S. (1983 b) Kollektiv kak factor vospitaniya defektivnogo rebenka. In: Sochinenie v 6 tomakh [Collective as a factor of teaching the incomplete child], 5 (pp. 196-219). Moscow: Pedagogika.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Ibragimova , S. (2023). STUDENTS’ SECONDARY LANGUAGE PERSONALITY PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 221–228. https://doi.org/10.55439/yutsftim/599