ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БОШҚАРУВНИНГ МОДЕРНАЗАЦИОН МЕХАНИЗМЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ, ПЕДОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ ОРҚАЛИ ШАХСНИНГ МАЪНАВИЙ ВА АҲЛОҚИЙ КАМОЛОТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Mualliflar

  • Муҳаммад Тайлаков Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/585

Kalit so‘zlar:

Модернизация, модерн, менежмент, инновация, технология, парадигма, интенсив, ресурс, педогогик технология, электрон ахборот

Abstrak

Мазкур мақолада таълим тизимида бошқарувнинг модерназацион
механизмларини ривожлантириш, педогогик технологияларни қўллаш маҳорати
орқали шахснинг маънавий ва аҳлоқий камолотини шакллантириш йўллари
тўғрисида батафсил маълумот берилган. Таълимдаги модернизация шахс
камолоти учун ҳамда ривожланишида мухим аҳамият касб этиши бўйича
тавсиялар берилган.

References

Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 150 б.

Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С. Илғор педагогик технологиялар. – Т.: Ўқитувчи, 2004.

Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Мет.қўлл. – Т.: Низомий номли ДТПУ, 2013. – 115 б.

Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбиқий асослари – Т.: 2006. – 260 б

М.Тайлаков. Таълимни модернизациялаш шароитида умумий ўрта таълим мактабларини бошқарув жараёнини такомиллаштиришнинг психологик-педагогик ва ахборот таъминоти (Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти “Узлуксиз таълим” илмий-услубий журналининг 2021-йил махсус сони 140-146 бетлар)

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Тайлаков , М. (2023). ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БОШҚАРУВНИНГ МОДЕРНАЗАЦИОН МЕХАНИЗМЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ, ПЕДОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ ОРҚАЛИ ШАХСНИНГ МАЪНАВИЙ ВА АҲЛОҚИЙ КАМОЛОТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 180–183. https://doi.org/10.55439/yutsftim/585