MAMLAKATIMIZ IJTIMOIY-STRATIFIKATSION JARAYONIDAGI O‘ZGARISHLAR VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Mualliflar

  • Hulkar Qurbonaliyeva Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/581

Kalit so‘zlar:

jamoatchilik fikri, globallashuv, aholi daromadlari, tengsizlik, anomiya, integratsiya, dezintegratsiya

Abstrak

Mazkur maqolada mamlakatimizda mustaqillik yillarida yangi islohotlar
natijasidagi transformatsiya hodisasi hamda jamiyatimisda sodir bo’layotgan
o’zgarishlarning jamoatchilik fikriga, aholi dunyoqrashi va turmush tarziga ta’siri
haqida bayon etilgan.

References

Голенкова З.Т. Основные тенденции трансформации социальных неравенств / Россия: трансформирующееся общество. – М., 2001. – С 41.

Т.В. Дыльнова «Социальная справедливость и социальное неравенство в условиях современной России»

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidaO‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda)

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса / Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. -М.; Аспект Пресс, 1995 – С 310.

Социология. Учебник для высших учебных заведений. Г.В. Осипов, А.В. Кабыща, М.Р. Тульчинский и др. – М.: Наука, 1995. – С 67.

https:///news/tag/ijtimoiy_fikr

https://stat.uz/images/press-reliz/Ahol-tur-darj/6-ahol-dar-UZ.png

https://demografiya.uz/ilmiy-tahliliy-axborotnoma/zbekistonda-oilalarningbahtlilik-indeksini-belgilashning-nazarij-metodologik-asoslari/

Шевяков А. Экономический рост и неравенство // Общество и экономика. – 2004.– № 2, - С 57.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Qurbonaliyeva , H. (2023). MAMLAKATIMIZ IJTIMOIY-STRATIFIKATSION JARAYONIDAGI O‘ZGARISHLAR VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 159–164. https://doi.org/10.55439/yutsftim/581