ИНСОН МАЪНАВИЙ ВА АҲЛОҚИЙ КАМОЛОТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ФАН ВА ТАЪЛИМ ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ЎРНИ

Mualliflar

  • Сайёра Чинниева Ўзбекистон халқаро ислом академияси

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/572

Kalit so‘zlar:

таълим, тарбия, глобаллашув, интеграция, миллийлик

Abstrak

Мақолада ёшларимизни юксак маънавий.-ахлоқий руҳда тарбиялаш,
уларда маънавий жасорат туйғусини шакллантириш турли мафкуравий-
маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилишнинг муҳим омил эканлиги ҳақида фикр
юритилади.. Жасорат – ҳар бир инсоннинг юксак камолотга эришганини
кўрсатувчи маънавий-ахлоқий ҳодиса. У инсоннинг, жумладан ёшларимизнинг
жамият ва унинг аъзолари манфаатларини ҳимоя қилиш, мустақилликни асраб-
авайлаш, уни янада мустаҳкамлаш, муайян вазифани адо этишда фидойилиги,
бутун куч ва имкониятларини тўла сафарбар этишини англатадиган
маънавият категория сифатида хулосалар чиқарилади.

References

«Мустаҳкам оила йили» давлат дастури тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг2012 йил 27 февраль, ПҚ-1717-сонли қарори.

Умаров Э. ва б. Маънавият асослари. Ўқув қўлланма. -Т.: Шарқ,2005.-128б.

Ғаниева М., Рахматова Д. «Маънавият асослари» фани бўйича таълим технологияси. Т.: ТДИУ. 2010 йил. 24-31 б.

Ғаниева М., Рахматова Д. «Маънавият асослари» фани бўйича ўқув– услубий мажмуа..Т.: ТДИУ. 2010. 37-43 б.

Абдураҳмонов М. Отамуродов С. Маънавий салоҳият. – Тошкент: Университет. 2009.

Асқаров А. “Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи”. Т. “Университет”. 2007.

Абдураҳмонов А. “Саодатга элтувчи билим”. I-II китоб. Т. “Мовароуннаҳр”. 2005.

Отамуродов С. “Глобаллашув ва миллат” Т. “Янги аср авлоди”. 2008.

Саифназаров И., Қосимов Б., Никитченко Г. Халқимиз ҳамжиҳатлиги-терроризмга қарши кафолатдир. -Т.: Янги аср авлоди, 2004.

Эркаев А. “Маънавият ва тараққиёт”. Т. “Маънавият”. 2009.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Чинниева , С. (2023). ИНСОН МАЪНАВИЙ ВА АҲЛОҚИЙ КАМОЛОТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ФАН ВА ТАЪЛИМ ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ЎРНИ. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 123–128. https://doi.org/10.55439/yutsftim/572