OLIY TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSIYALARNI BOSHQARISH FAN VA TA'LIM INTEGRATSIYASI SIFATIDA

Mualliflar

  • Muxayyo Baybayeva Nizomiy nomidagi TDPU
  • In’omiddin Imomov Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/566

Kalit so‘zlar:

menejment, ta’lim, innovatsiya, joriy etish, tizim, pedagogik jarayon, xodim, muassasa, boshqaruv

Abstrak

maqolada asosan ta’limda innovatsion menejmentni joriy etish, menejmetining
bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi haqida ma’lumotlar yoritilgan.

References

Baybayeva M.X. Rahbarlarning boshqaruv faoliyatlarida sog‘lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. №. Special Issue 4-2. 2022. – T. 403-411 b.

Baybayeva M.X. Ta’lim muassasalarida rahbar ayollarning boshqaruv faoliyatidagi roli // Integration of science, education and practice ilmiy metodik jurnal. №. 5. 2022. – T. –59-66 b.

Djo‘rayev R.X., Turg‘unov S.T. Ta’lim menejmenti. – T. 2006.

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T. 2017.

Taraxtiyeva G. Innovatsion menejment. – T. 2013.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Baybayeva , M., & Imomov , I. (2023). OLIY TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSIYALARNI BOSHQARISH FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI SIFATIDA. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 104–107. https://doi.org/10.55439/yutsftim/566