INSON MA’NAVIY VA AHLOQIY KAMOLOTINI SHAKLLANTIRISHDA DUNYOVIY VA DINIY MAFKURALARNING AHAMIYATI

Mualliflar

  • Bekdavlat Aliyev Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/557

Kalit so‘zlar:

jamiyat, globallashuv, din, dunyoviylik, mafkura, dunyoqarash, diniy bilim, diniy mafkura, dunyoviy mafkura, g‘oyaviy tarbiya, postindustrial jamiyat, diniylik va dunyoviylikning o‘zaro munosabati, jamiyat, globallashuv, din, dunyoviylik, mafkura, dunyoqarash, diniy bilim, diniy mafkura, dunyoviy mafkura, g‘oyaviy tarbiya, postindustrial jamiyat, diniylik va dunyoviylikning o‘zaro munosabati

Abstrak

Maqolada dunyoviylik va diniylik uyg‘unligi turli tarixiy davrlar
misolida o‘zganilib, falsafiy tahlil etilgan. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi davri bu
jihatdan yanada murakkab bo‘lib, o‘zaro munosabat, sharoitlari, imkoniyatlari, shakl
va vositalari, zaruriyat va oqibatlari oldingi davrlardagi holatdan tubdan farq qiladi. Postindustrial jamiyatning shakllanishi, butun dunyoda, barcha sohada tobora
chuqurlashib borayotgan globallashuv jarayoni, mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy,
ma’naviy hayotida shunday muammolarni keltirib chiqarmoqdaki, ular diniy va
dunyoviy mafkuralar o‘rtasidagi munosabatning, kurashning shakllariga,
yo‘nalishlariga hal qiluvchi ta’sir o‘tkazmoqda, jamiyat istiqboli nuqtai nazardan ular
o‘rtasidagi munosabatning samarali yo‘nalish va shakllarini tanlab olishni
zaruriyatga aylantirmoqda.

References

С.А. Токарев. (1986) Религия в истории народов мира. М.: Политиздат, -С.-537.

Моисеев. Н.Н. (1998). Расставание с простотой. М.: Мысл

В. Кузнецов. (2005). Идеология. Социол. Очерк. М.: “Книга и бизнес” - С.-316-320

Яковец. Ю.В. (2001) Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М.:Экономика, - С.- 11- 181-295.

Хотомий. М.. Ислам, диалог и гражданское общество. М.: Росс. ПЭН

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Aliyev , B. (2023). INSON MA’NAVIY VA AHLOQIY KAMOLOTINI SHAKLLANTIRISHDA DUNYOVIY VA DINIY MAFKURALARNING AHAMIYATI. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 65–70. https://doi.org/10.55439/yutsftim/557