O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG’URTA MUNOSABATLARINI RIVOJLANISH SAMARADORLIGI TAHLILI

Mualliflar

  • Abduturapova Dildora Farxodjon qizi Tashkent State University of Economics image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/555

Kalit so‘zlar:

Murojaatnoma, YaIM, sug’urta, sug’urta madaniyati, sug’urta turlari, tibbiy sug’urta, COVID-19, ijtimoiy himoya., Murojaatnoma, YaIM, sug’urta, sug’urta madaniyati, sug’urta turlari, tibbiy sug’urta, COVID-19, ijtimoiy himoya.

Abstrak

Ushbu maqolada bugungi globallashuv jarayonida davlatning ijtimoiy
himoyasining dolzarbligi, aholining tibbiy sug’urtaga bo’lgan ehtiyoji kun sayin ortib
borishi, sug'urta bozorining jahon talablariga mos va ilg'or tajribalariga javob bera
oladigan, to'laqonli sug'urta hizmatlarini ko'rsatishda tibbiy sug'urtani naqadar
dolzarbligi, uning bugungi kundagi muammolari yoritilgan. Maqolada ixtiyoriy va
majburiy tibbiy sug’urtaning farqlari, e’tiborli jihatlari, jahon hamda
mamlakataimizda uning amaldagi holati keltirilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son Farmoni https://lex.uz/ru/pdfs/5980203 ;

-yil 12 –noyabr PQ-4890 sonli Sog’liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modeli va davlat tibbiy sug’urtasi mexanizmlarini Sirdaryo viloyatida joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. https://lex.uz/docs/-5100699#-5106061 ;

Всемирная организация здравоохранения. Европейский регион. Предварительная оценка реформы системы здравоохранения в Сырдарьинской

области. 30.08.2022. https://tibbiysugurta.uz;

The Sustainable Development Goals Report. United nations.

https://unstats.un.org/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf;

https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1 ;

https://en.teyit.org/claims-about-treatment-of-covid-19-in-some-countries ;

I.X. Abduraxmonov. Su’gurta nazariyasi va amaliyoti. O’quv qo’llanma/ “Iqtisod-Moliya”-2018. 201-b;

https://imda.uz/wp-content/uploads/2022/03/Yillik-korsatkich-2021.pdf;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 27-noyabrdagi “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 413-sonli qarori https://lex.uz/docs/-342368;

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Abduturapova Dildora Farxodjon qizi. (2023). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG’URTA MUNOSABATLARINI RIVOJLANISH SAMARADORLIGI TAHLILI. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 335–339. https://doi.org/10.55439/yutsftim/555