ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА РAҚAМЛИ ТAЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

Mualliflar

  • Шониёзов Маҳмуджон Очилович Tashkent State University of Economics image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/551

Abstrak

Рақамли трансформация ғоясини глобал тренд деб аташ мумкин. Рақамли
технологиялар кўплаб мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишида муҳим рол
ўйнайди. Маълумки, ХХI аср ахборот асри. Aхборот технологиялари тараққий
етган даврда ёш авлодга замон талаблари асосида таълим-тарбия бериш,
уларнинг ҳар томонлама камол топишига ҳисса қўшиш мамлакатимиз
келажагидир. Компютер ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда
ўқитиш жараёни ўқувчининг янгича фикрлаш қобилиятини шакллантиради,
уларни тизимли боғланиш ва қонуниятларни топишга ундайди ва бунинг
натижасида – касбий салоҳиятини шакллантиришга йўл очади. Ҳозирги ахборот
жамияти шароитида у ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятини шакллантирувчи ва
компютер тайёргарлигини ривожлантирувчи умумий қонуниятлардан
тарқалади.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 ноябрдаги

“Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача

ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли

Фармони (Манба: https://lex.uz/docs/4545884).

https://lex.uz/docs/5068549

Жуманазаров У.У. Таълимни рақамлаштириш муҳитида бўлажак инглиз

тили ўқитувчиларининг лингвистик компетенциясини ривожлантириш.

Педагогика фанлари доктори (DSc)диссертацияси автореферати. Жиззах,

–Б.20.

Schwab K. The Fourth Industrial revolution. World Economic Forum, 2020.

https://www.weforum.org/ industrial-revolution-by-klaus-schwab (05.06.2020)

Тоффлер Э. Третья волна. М.: Изд-во АСТ, 2009. 800 c.

Meak L. The Fourth Industrial Revolution: Changing how we live and work,

Cisco`s Technology News site. 2020. URL: https://newsroom.cisco.com/featurecontent?

type=webcontent&articleId=1999882 (дата обращения: 23.05.2020).

Vasin S., Gamidullaeva L., Shkarupeta E. Emerging Trends and Opportunities

for Industry 4.0 Development in Russia // European Research Studies Journal. 2018.

Vol. XXI. Issue 3. P. 63—76.

Boston Consulting Group. Man and Machine in Industry 4.0. BCG Analytics.

https://www.bcg.com/ industries/engineered-products-infrastructure/manmachine-

industry-4.0 (19.06.2020).

Hussin A. Education 4.0 Made Simple: Ideas for Teaching // International

Journal of Education & Literacy Studies. 2018. Vol. 6. Issue 3. P. 92—98.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Шониёзов Маҳмуджон Очилович. (2023). ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА РAҚAМЛИ ТAЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 352–359. https://doi.org/10.55439/yutsftim/551