OLIY TA’LIM TIZIMI SIFATINI OSHIRISHDA MENEJMENT FUNKSIYALARINING O‘RNI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Oliy ta’lim tizimi, sifatli ta`lim, menejment funksiyalari, sifat menejmenti, oliy ta’lim tizimini innovatsion boshqarish

Abstract

Mazkur maqolada oliy ta’lim tizimi sifatini oshirishda menejment funksiyalaridan
foydalanish holati o‘rganilgan, tahlil qilingan va oliy ta’lim tizimi sifatini oshirish
yo’llari takliflari keltirilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston

Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlarstrategiyasi to‘g‘risida»gi PF4947-son Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlar to‘plami. – T., 2017. –

b.

Aziza HAMIDOVA, Oliy ta’lim tizimida ta’lim jarayoni sifatini boshqarish

samaradorligini oshirish// “Biznes daily media” jurnali, - T.: 2015, 7-son

Ahlidinov R.Sh. Ta’limni boshqarish. – Toshkent: Sharq, 2003.

http://www. pedagog.uz

Published

2023-05-30

How to Cite

Alimova Ruxsora Xamzayevna. (2023). OLIY TA’LIM TIZIMI SIFATINI OSHIRISHDA MENEJMENT FUNKSIYALARINING O‘RNI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 501–504. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/776