OBLIGATSIYALARNING YANGI O’ZBEKISTONDAGI ISTIQBOLLARI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Obligatsiya, davlat, iqtisodiyot, investor, emissiya, qimmatli qog’ozlar, savdo maydonlari

Abstract

Obligatsiyalarning turlari, baxolash va ularning o’ziga xos xususiyatlari ko’rib
chiqildi. Mamlakatda obligatsiya chiqargan kompaniyalar tilga olindi. Qimmatli
qog’ozlarga oid qonunchiligimizdagi hujjatlar ustida fikr olib borildi.

References

“2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot

strategiyasi to‘g‘risida” farmonida “milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori

o‘sish sur’atlarini ta’minlash” O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni,

01.2022 yildagi, PF-60-son.

““Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi

qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida” O’zbekiston Respublikasi

Qonuni, 03.06.2015 yildagi, O’RQ-378-son.

“Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar chiqarilishini davlat ro‘yxatidan

o‘tkazish, avval davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan qimmatli qog‘ozlar chiqarilishiga

o‘zgartirishlar va (yoki) qo‘shimchalar kiritish, avval davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

qimmatli qog‘ozlar chiqarilishini bekor qilish bo‘yicha davlat xizmatlarini

ko‘rsatishning ma’muriy reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida” O’zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 06.10.2022 yildagi 572-son.

“Moliya asoslari-Moliyaviy menejment mantiqi va amaliyoti” kitobi,

Artur J. Keoun, Jon D. Martin, J. Uilliyam Petty.

Published

2023-05-30

How to Cite

Eshtemirov To’lqin Jovli o’g’li. (2023). OBLIGATSIYALARNING YANGI O’ZBEKISTONDAGI ISTIQBOLLARI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 498–501. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/775