MINIMUM CONSUMER COSTS IN UZBEKISTAN PROCEDURE FOR CALCULATING THE VALUE

Authors

  • Jahongir Tursunkulov Tashkent State University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a28

Keywords:

Minimum consumption capacity, consumption, poverty, poverty limit, minimum kilocalorie, percentile, real consumption, target group, household, Engel coefficient, household

Abstract

Through this article, we will reduce poverty in our country and
social support measures for needy families
tasks to increase efficiency and identify the target group of the population
required the development of a clear criterion and methodological approaches

 

Author Biography

Jahongir Tursunkulov, Tashkent State University of Economics

Faculty of Economics
MEKP-02- group master

 

References

– 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida

– 2026– yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida

T.Turgunov, I.Jalolov “Aholi turmush darajasi rivojlanishi statistic baholash: milliy va xalqaro tajriba” – “Jamiyat va boshqaruv” №4, 2018 y.

X.Abdurahmonov (2017) “Aholi daromadlari va turmush sifati”.– T.: Iqtisod moliya.

X.X.Abdurahmonov, N.U.Arabov, M.M.Xolmuxamedov (2014) ) “Aholi daromadlari va turmush sifati” .– T.: “Tafakkur Bo‘stoni”, – B. 5– 10

X.Q.Abdurahmonov, N.Q.Zokirova. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Fan va texnologiya», 2013. – 536 b.

Abdurahmonov Q.X., Toxirova X., Sharipov B. Aholini ijtimoiy muhofaza qilish. – Toshkent, 2006.

Abdurahmonov Q.X. “Mehnat iqtisodiyoti”. Darslik. – T.: MEHNAT, 2009.

Q.X. Abdurahmonov “Inson taraqqiyoti”. Darslik, – T.: Fan va texnologiya, 2013.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari.

Published

2023-04-20

How to Cite

Tursunqulov , J. F. o‘g‘li. (2023). MINIMUM CONSUMER COSTS IN UZBEKISTAN PROCEDURE FOR CALCULATING THE VALUE. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, 99–105. https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a28

Issue

Section

1-sho‘ba