Information For Librarians

Biz tadqiqotchi kutubxonachilarga ushbu jurnalni kutubxonaning elektron jurnal fondlari qatoriga kiritishni tavsiya qilamiz. Shuningdek, shuni ta'kidlash joizki, ushbu jurnalning ochiq manbali nashriyot tizimi kutubxonalar uchun o'z professor-o'qituvchilari tahrirlashda ishtirok etadigan jurnallar bilan foydalanishlari uchun mos keladi (qarang. Ochiq jurnal tizimlari).