COMPETITIVENESS OF LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS SUPPLY DIRECTIONS

Authors

  • Vasila Yarashova Tashkent State University of Economics
  • Nafisa Abdullaeva Tashkent State University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a7

Keywords:

competitive product, production, light industry, enterprise, marketing, strategy

Abstract

 

In the article, the production of competitive products in the world market
development of marketing strategies in light industrial enterprises to expand the scale
comments about the specific features of the performance are written.

 

Author Biographies

Vasila Yarashova, Tashkent State University of Economics

TDIU "Industrial Economy" Department Associate Professor, DSc;

 

Nafisa Abdullaeva, Tashkent State University of Economics

Faculty of Economics, MEKP- 21 group master

 

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 2016 yil 21 dekabrdagi “2017– 2019 yillarda to‘qimachilik va tikuv– trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora– tadbirlari dasturi to‘g‘risida”gi PQ– 2687– sonli qarori.

Филюков К.Ю. Разработка механизма управления конкурентоспособностью предприятий легкой промышленности на основе совершенствования методических подходов к её оценке и регулированию. Автореферат дисс…к.э.н., Санкт– Петербург, 2010.

Максимова И.В. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинг. – 1996, №3. 33– 39 б.

Boltabaev M.R. “To‘qimachilik sanoati korxonalarining raqobatdoshligini baholash uslubini takomillashtirish”. T:,“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2011, №1. 1– 2 b.

Sharipov I.B., Xakimov Z.A. Yengil sanoat korxonalari raqobatbardoshligini baholash uslublarini takomillashtirish. – T:, “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2017, №3. 3 b.

Чайникова Л.Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия: учебное пособие. – Тамбов: Изд– во Тамб. гос. техн. ун– та, 2007. – 192 б.

https://uzts.uz/investorlarga/investiciya– salohiyati/

Published

2023-04-20

How to Cite

Yarashova , V. K., & Abdullayeva, . N. B. qizi. (2023). COMPETITIVENESS OF LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS SUPPLY DIRECTIONS. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, 32–34. https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a7

Issue

Section

1-sho‘ba