[1]
Azizova Mahbuba Hilol qizi, “TA’LIM JARAYONINI BOSHQARISH VA UNING SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN AMALIY FOYDALANISH”, yutsftim, vol. 1, no. 1, pp. 232–234, Jun. 2023.