БЕГМАТОВ , Д.; ТУРСУНОВ , О. ОЛИЙ ТАЪЛИМ БОШҚАРУВИДА ШАХСНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БОШҚАРУВ МОДЕЛИ. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 77–84, 2023. DOI: 10.55439/yutsftim/560. Disponível em: http://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/560. Acesso em: 30 may. 2024.