(1)
Azizova Mahbuba Hilol qizi. TA’LIM JARAYONINI BOSHQARISH VA UNING SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN AMALIY FOYDALANISH. yutsftim 2023, 1, 232-234.