[1]
Бегматов , Д. and Турсунов , О. 2023. ОЛИЙ ТАЪЛИМ БОШҚАРУВИДА ШАХСНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БОШҚАРУВ МОДЕЛИ. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI. 1, 1 (Jun. 2023), 77–84. DOI:https://doi.org/10.55439/yutsftim/560.