OLIY TA'LIM TIZIMINING TAKOMILLASHTIRISH VA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA TALABALAR ORASIDAGI NIZOLARNI BARTARAF QILISH YO‘LLARI

Mualliflar

  • In՚omiddin Imomov Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/597

Kalit so‘zlar:

munosabat, nizo, jarayon, talaba, ta՚lim muassasasi

Abstrak

Mazkur maqolada muallif pedagogik nizolarni ta՚lim-tarbiya jarayonida yuzaga
keluvchi hodisa sifatida o‘rgan bo‘lib, u oliy ta՚lim muassalari o‘quv jarayonida
vujudga keladigan nizolar va nizoli vaziyatlarni bartaraf etishni pedagogika fani
nuqtai nazaridan ochib bergan.

References

Baybaeva M.X. Rahbarlarning boshqaruv faoliyatlarida sog‘lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – T. 2022. №. Special Issue 4-2. 403-411 b.

Baybaeva M.X. Ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning boshqaruv faoliyatidagi roli // Integration of science, education and practice. Scientificmethodical journal. – T. 2022. №. 5. Bet. 59-66.

Karimova V.M. Psixologiya / O‘quv qo‘llanma. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2002. Bet 205.

To‘ychieva G.U. Yoshlar va konfliktlar: konfliktlar yechimiga o‘rganish. – T . 2008. 128 b.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Imomov, I. (2023). OLIY TA’LIM TIZIMINING TAKOMILLASHTIRISH VA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA TALABALAR ORASIDAGI NIZOLARNI BARTARAF QILISH YO‘LLARI. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 217–221. https://doi.org/10.55439/yutsftim/597