[1]
Saida and Jamila, “KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI”, pidncgsbism, pp. 124–128, May 2023.