[1]
Umriya, “ASRDAGI KORPORATIV BOSHQARUV ISLOHOTLARI”, pidncgsbism, pp. 57–61, May 2023.