(1)
Jomurodov Hasan Dilmurod o’g’li. QIMMATLI QOG’OZLAR BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI. pidncgsbism 2023, 301-306.