(1)
Saida; Jamila. KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI. pidncgsbism 2023, 124-128.