МАМЛАКАТИМИЗДА РЕАЛ СЕКТОР КОРХОНАЛАРИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

реал сектор, бозор иқтисодиёти, стратегик вазифа, молия бозорлари, пул ресурслари, молиявий ресурслар, хусусий тадбиркорлик.

Abstract

Ушбу маколада реал секторда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
субъектларини тижорат банклари орқали молиялаштиришда имтиёзларнинг
белгиланиши ёритилган. Ҳамда мамлакатимиз бозор иқтисодиёти шароитида
давлат иштирокидаги реал сектори корхоналари фаолиятини мувофиқлаштириш
орқали, тактик режалаштиришни амалга ошириш бир йилдан беш йилгача
муддатни ўз ичига олиб, бунда асосий эътибор жорий даврда маълум бир
стратегик вазифани бажаришга қаратилган.

References

Иқтисодиётнинг таркибий қисмлари ўртасидаги мутаносиблик ва

мувозанатни таъминлашнинг назарий асослари. Республика илмий-амалий

анжумани маърузалар тезислари. – Т.: ТДИУ, 2018 йил 6 июнь.

Иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланиш мамлакат экспорт

салоҳияти ва рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим омилидир. Республика

илмий-амалий анжумани маърузалар тезислари. – Т.: ТДИУ, 2018 йил 28

декабрь.

Иқтисодиётни модернизациялаш ва ислоҳ этиш – барқарор ўсишни

таъминлашнинг бош йўли. Республика илмий-амалий анжумани маърузалар

тезислари. – Т.: ТДИУ, 2017 йил 16 апрель.

https://lex.uz/docs/4106617?ONDATE=25.06.2021

http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/Khonkeldiyeva.pdf

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Жураева Фарангиз. (2023). МАМЛАКАТИМИЗДА РЕАЛ СЕКТОР КОРХОНАЛАРИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 579–582. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/794