SIFATLI TA`LIM- ADOLATLI, TINCH VA BAG`RIKENG JAMIYAT QURISH GAROVI

Authors

  • Buxoro davlat universiteti

Keywords:

Ta`lim, sifatli ta`lim, barqaror rivojlanish maqsadlari, bitiruvchilarning ilmiy salohiyati, oliy ta`lim muassasalari

Abstract

Ushbu maqolada adolatli va tinch, bagrikeng jamiyatni qurishda sifatli
ta`limning o`rni va ahamiyati yoritilgan. BMTning barqaror rivojlanish maqsadlari va
bu maqsadlarga erishish yo`nalishlari ochib berilgan

References

Foydalanilgan adabiyotlar

https://leverageedu.com/blog/quality-education/

https://www.undp.org/sustainable-development-goals/quality-education

https://siat.stat.uz/reports-filed/700/line-data

https://stat.uz/en/official-statistics/social-protection

Davronovna R. D., Hamzayevna A. R. BIZNESDA ESG

TAMOYILLARINI QOLLASH-INNOVATSION IQTISODIYOTNING MUHIM

YO'NALISHLARIDAN BIRI SIFATIDA.

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=ru&cluster=10282004269601585143

Azimov B. F., Rakhimova D. D. The role of research and innovations in

the modernization of the regional economy //Conferencea. – 2022. – С. 43-47.

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Raximova Dilnoza Davronovna. (2023). SIFATLI TA`LIM- ADOLATLI, TINCH VA BAG`RIKENG JAMIYAT QURISH GAROVI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 515–519. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/780