SANOAT ISHLAB CHIQARISHDA RAQAMLI EGIZAKNING QO‘LLANILISHI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

raqamli egizak, Sanoat 4.0, aqlli zavod

Abstract

To‘rtinchi sanoat inqilobi (Sanoat 4.0) tobora kuchayib bormoqda,
mahsulotlarning virtual nusxalari mavzuning dolzarbligini oshirmoqda. Raqamli
egizak boshqa texnologiyalar bilan integratsiyalashgan va sanoat ishlab chiqarishda
aqlli zavod kabi ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Ushbu maqolada korxonalarning
raqamli transformatsiyasining omillaridan biri bo‘lgan raqamli egizak
texnologiyasining hozirgi rivojlanish holati va istiqbollari hamda ushbu mavzu
doirasida olimlarning olib borgan tadqiqotlari tahlil qilindi.

References

Pokhrel A, Katta V, Colomo-Palacios R (2020) Digital Twins for

cybersecurity incident prediction.

Uhlemann TH-J, Steinhilper CLR (2017) The Digital Twins: realizing the

cyber-physical production system for industry 4.0. Procedia CIRP 61:335–340,

ISSN2212–8271.

August U (2019) Digital Twins Technology for More Efficiency. ATZ

Prod Worldw 6:54.

Shvedenko VN, Volkov AA (2019) A method for digital twin’s generation

based on the aggregation of information objects. Autom Doc Math Linguist 53(3):122–

Assawaarayakul C, Srisawat W, Ayuthaya SDN, Wattanasirichaigoon S

(2019) Integrate Digital Twins to exist production system for industry 4.0. 2019 4th

Technology Innovation Management and Engineering Science International

Conference (TIMES-iCON)

Tao F va et al (2018) Digital Twins in industry: State-of-the-art. IEEE

Trans Industr Inf 15(4):2405–2415

Scherrenbacher S (2019) No Smart Factories without a Digital Twins.

ATZ-Prod Worldw 6.4:36–39

Wang KJ, Lee TL, Hsu Y (2020) Revolution on Digital Twins

technology—a patent research approach. Int J Adv Manuf Technol 107:4687–4704.

Published

2023-05-30

How to Cite

Abdullayev Munis Kurbonovich, & Abduraxmonova Barno Xamidullayevna. (2023). SANOAT ISHLAB CHIQARISHDA RAQAMLI EGIZAKNING QO‘LLANILISHI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 512–515. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/779