PARRANDACHILIK TARMOG’INI MOLIYAVIY QO’LLABQUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

parrandachilik, Oziq-ovqat

Abstract

Agrar sohada muhim tarmog’laridan biri bu parrandachilikdir. Ushbu
yo’nalishdan ham jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini barqaror
ta’minlashda parrandachilikni rivojlantirish alohida ahamiyatga egadir.

References

“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki sayti www.mkbank.uz

“Parrandasanoat” uyushmasi sayti www.poultry.uz

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-noyabrdagi PQ-4015-

sonli “Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar

to‘g‘risida” qarori.

Эркинхожиев.И.И.Экономические основы аграрного сектора

Республики Узбекистан //Агропромышленный комплекс: проблемы и

перспективы развития: материалы всероссийской научно-практической

конференции (21 апреля 2021 года.)-Благовещенск: Изд-во: Дальневосточный

ГАУ, 2021. - С. 304-309.https://elibrary.ru/item.asp?id=46591797

Published

2023-05-30

How to Cite

Erkinxojiyev.I.I. (2023). PARRANDACHILIK TARMOG’INI MOLIYAVIY QO’LLABQUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 509–511. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/778