O’ZBEKISTONDA TA’LIM MUASSASALARIGA BERILAYOTGAN E’TIBOR VA TALABALARNI ILMIY FAOLIYATGA YO’NALTIRISH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Ilmiy tadqiqot, ijodiy faoliyat, pedagogik texnologiya, Ilmiy ishlar, ilmiy yondashuv, metodik usul.

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kunda yangi O’zbekistonda ta’lim berilayotgan e’tibor
hamda talabalarning ilmiy faoliyatini tashkillashtirish uslublari tashkil etishda ilmiy
ishlarning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Talabalarni ilmiy faoliyatga yo‘naltirish usuli
sifatida ilmiy jamoatchilikka o‘zini ko‘rsatishga, ilmiy muhokamada, davra
suhbatlarida tajriba orttirishga yordam berishi ta’kidlab o‘tilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni Ta’lim to‘g‘risida. qonun hujjatlari

ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston

Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlarstrategiyasi to‘g‘risida»gi PF4947-son farmoni.// O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-

son, 70-modda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Ilm-fanni 2030 yilgacha

rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida (qonun hujjatlari ma’lumotlari

milliy bazasi, 30.10.2020 y., 06/20/6097/1431-son).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Ta’lim-tarbiya tizimini

yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida (qonun hujjatlari

ma’lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020 y., 07/20/4884/1484-son)

Бассейн Е.Ю. Творчество и эмпатий. // М. 1987, 2, с.54-66.

Байлюк В.В. Научная деятельность студентов: системный анализ.

Издатель: ИНФРА-МВид издания: монографии. 2020.С.236

Published

2023-05-30

How to Cite

Ataxanova Dilnura, & Xidirova Marg‘uba Rustamovna. (2023). O’ZBEKISTONDA TA’LIM MUASSASALARIGA BERILAYOTGAN E’TIBOR VA TALABALARNI ILMIY FAOLIYATGA YO’NALTIRISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 495–498. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/774