O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Biznes, tadbirkor, mahalliylashtirish dasturlari, harakatlar strategiyasi, YaIM, innovatsiyalar, hamkorlik aloqalari, axborot platformasi, yangi texnika va texnologiyalar, integratsiya, diversifikatsiya.

Abstract

O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni
rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Yalpi ichki mahsulotda tarmoq ulushini
oshirish masalalari, soha rivojidagi to‘siq va cheklovlar, kichik biznes va xususiy
tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmi, xorijiy mamlakatlar
tajribasi o‘rganildi. Bu borada kichik biznesning iqtisodiyotdagi o‘rni va rolini
oshirish, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar turini kengaytirish, tez moslashuvchi, tez
o‘zgarib borayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ishlab
chiqarish zanjirini yaratish hal qiluvchi ahamiyatga ega.

References

Foydalanilgan adabiyotlar

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktabrdagi

“2030-yilgacha barqaror rivojlanish sohasida Milliy maqsad va vazifalarni amalga

oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 841-son qarori.

N.T. Po'latov. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat ijtimoiyiqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni va ahamiyati. "Iqtisodiyot va innovatsion

texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, 2017 yil

A.Boboev. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning hozirgi holati.

"Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, 2017 yil

Sh.N.Oxunova. Mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlashda kichik

biznes va xususiy tadbirkorlikning o‘rni. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar"

ilmiy elektron jurnali № 4, 2017 yil.

Published

2023-05-30

How to Cite

To’xtasheva Hilola Amrillo qizi,. (2023). O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 491–494. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/773