MAMLAKATNING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TO`G`RIDAN-TO`G`RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING AHAMIYATI VA INVESTITSION MUHIT TA’SIRI

Authors

  • Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti magistri

Keywords:

xorijiy investitsiyalar, to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiyalar, investitsiya dasturi, kapital, modernizatsiyalash, investor.

Abstract

Mamlakat iqtisodiyotining ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida to`g`ridan-to`g`ri
xorijiy investitsiyalarning ahamiyati oshib bormoqda. Maqolada iqtisodiyotning
tarkibiy o`zgarishlarini yanada chuqurlashtirish maqsadida yetakchi sohalarga
investitsiya, jumladan chet el investitsiyalarini jalb qilish zaruriyati o`rganilgan bo`lib,
so`nggi yillardagi to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish dinamikasi
tahlil qilingan.

References

Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar.

O`quv qo`llanma. –T.: “Moliya”. 2010-yil, 19-bet.

Mamatov B.S., Xujamkulov D.Y., Nubekov O.Sh. Investitsiyalarni tashkil etish

va moliyalashtirish. –T.: “Iqtisod-Moliya”. 2014-yil, 120-bet.

https://www.lex.uz (O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari

milliy bazasi)

https://www.stat.uz (O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi

rasmiy sayti).

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-459 sonli “O`zbekiston

Respublikasining 2023-2025-yillarga mo`ljallangan investitsiya dasturini

amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi Qarori

Published

2023-05-30

How to Cite

Hayitova Anora Zafarovna. (2023). MAMLAKATNING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TO`G`RIDAN-TO`G`RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING AHAMIYATI VA INVESTITSION MUHIT TA’SIRI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 477–481. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/768