KORXONA BOSHQARUVIDA ZAMONAVIY AXBOROTKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH JARAYONLARI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, reklama faoliyati, sunʼiy intellekt.

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan raqamli
iqtisodiyot sharoitida korxona boshqaruvida boshqaruvida raqamli texnologiyalar
orqali reklama faoliyatini samarali tashkil etish jarayonlari ko‘rib chiqilgan. Reklama
faoliyatini sayt yaratishdan boshlab, dastlabki rejalarga sezilarli o‘zgarishlar kiritish
hamda biznes modellarini qo‘llash ko‘rib chiqilgan.

References

Axborot texnologiyalari / M. Aripov, B. Begalov, U.Begimqulov, M.

Mamarajabov. - T.: Noshir, 2009. – 368 b.

Gʻulomov S.S., Begalov B.A. Iqtisodiy informatika. Darslik. – T.:

O‘zbekiston, 2010. – 722 b.

Abdullayev M.K. Kompaniya boshqaruvida axborot tizimlaridan samarali

foydalanish yo‘llari. “Iqtisodiyot va ta’lim” jurnali, № 3 son, 2016 yil, 10-14-betlar.

Abdullayev M.K. Kompaniyada korporativ axborot tizimlarini samarali tatbiq

etish. “O‘zbekiston Respublikasida korporativ boshqaruv va raqobat muhitini

rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy amaliy

anjumanining ilmiy maqola va tezislari to‘plami. 2017 yil, 12 may, Toshkent, TDIU,

-90-betlar.

Published

2023-05-30

How to Cite

Abdullayev Munis Kurbonovich, & Ortikov Uchqun Toshbotirovich. (2023). KORXONA BOSHQARUVIDA ZAMONAVIY AXBOROTKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH JARAYONLARI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 461–464. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/764