KORXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI REKLAMA FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING ASOSIY JIHATLARI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, reklama faoliyati, sunʼiy intellekt.

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan raqamli
iqtisodiyot sharoitida korxona boshqaruvida boshqaruvida raqamli texnologiyalar
orqali reklama faoliyatini samarali tashkil etish jarayonlari ko‘rib chiqilgan. Reklama
faoliyatini sayt yaratishdan boshlab, dastlabki rejalarga sezilarli o‘zgarishlar kiritish
hamda biznes modellarini qo‘llash ko‘rib chiqilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 17 fevraldagi “Sunʼiy

intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish choratadbirlari to‘g‘risida” PQ-4996-son qarori https://lex.uz/docs/5297046

Alimov R.X., Xodiyev B.YU., Alimov Q.A. va boshqalar. Milliy iqtisodda

axborot tizimlari va texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. / S.S. G‘ulomovning umumiy

tahriri ostida. – T.: Sharq, 2004. – 320 b.

Bagiyev G.L., Tarasevich V.M., Ann X. Marketing. ucheb. - SPb.: Piter, 2008.

- 736s. 2 ekz.

Begalov B.A., Musaliyev A.A. Informatsionno-kommunikatsionnыe

texnologii v natsionalnoy ekonomike. – T.: Fan, 2008. – 146 s.

Published

2023-05-30

How to Cite

Abdullayev Munis Kurbonovich, & Qobiljonov Bahodir Odiljon o‘g‘li. (2023). KORXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI REKLAMA FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING ASOSIY JIHATLARI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 458–461. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/763