ФОНД БОЗОРИ МЕХAНИЗМИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМДAГИ РОЛИ ВА УНИ ТAРТИБГA СОЛИНИШИ

Authors

  • Тошкент кимё-технология институти

Keywords:

миллий иқтисодиёт, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлaр, барқарор ривожланиш, фонд бозори, қиммaтли қоғозлaр, бозор тузилмaси тартибга солиш, асосий воситалар, фонд бозорини ривожлантириш, ташқи шароитлар, фонд бозори механизми, бозор ресурслари.

Abstract

Мақолада фонд бозорини тартибга солишнинг назарий ва услубий
асослари, унинг миллий иқтисодиётдаги ўрни ва роли кўриб чиқилган, фонд
бозорининг асосий воситаларидан фойдаланишнинг муаммоли томонлари
кўрсатилган ҳолда тавсифланган, фонд бозорини ривожлантиришнинг ташқи
шароитлари таҳлил қилиниб, миллий иқтисодиётда фонд бозори механизмининг
ривожланиш хусусиятлари аниқланган. Шунингдек, Ўзбекистон иқтисодиёти
ҳолатининг ҳозирги босқичига хос бўлган фонд бозори ресурсларини жалб
қилиш тузилмасига эътибор қаратилиб, уларни такомиллаштириш бўйича
тавсиялар ишлаб чиқилган.

References

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий

Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабр. http://www.uza.uz

Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.:Перспектива.-

-С.13.

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс,

-382 с.

“Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида” ги Ўзбекистон

Республикасининг Қонуни 2015 йил 3 июн ЎРҚ-387-сон.

Шоҳаъзамий Ш.Ш. Методологические основы и приоритеты

стратегического развития рынка ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат

дисс…доктора. экон. наук. -Ташкент, БФА, 2011

Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. –

М.: Юристъ, 2005.- 687 с

Mishkin, Frederic S. The economics of money, banking, and financial

markets/ Columbia University.-1989.-P47.

Khujamurodov A. Peculiarities of corporate strategy and risk prevention in

joint stock companies //Архив научных исследований. – 2020. – Т. 35.

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Хўжaмуродов Aсқaржон Жaлолович. (2023). ФОНД БОЗОРИ МЕХAНИЗМИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМДAГИ РОЛИ ВА УНИ ТAРТИБГA СОЛИНИШИ. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 344–350. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/731