СУВЕРЕН ФОНДЛАР ИНВЕСТИТЦИОН ФАОЛИЯТИ

Authors

  • ТМИ

Keywords:

Фонд, суверен, суверенд фондлар, ифтисодиёт, молиявий ёрдам, тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, инвеститция, тадбиркорлик, модеринизация.

Abstract

Жамғарма ёрдам бериш ва ёрдам олишга бўлган эхтиёжни қондириш учун
зарур бўлган ресурсларни яратувчи ва амалга оширувчи восита ҳисобланади.
Жамғарма ўзининг уставида белгиланган мақсадларда тўпланган маблағларни
тақсимлаш мақсадида тузилган юридик мақомга эга бўлган нотижорат ташкилот
ҳисобланади. Оддий тилда айтганда жамғарма (фонд) қайсидир маънода йиғиш
воситасидир. Ушбу мақолада фондлар (жамғармалар) хақида умумий
маълумотлар, республикамиздаги ва жахондаги йирик суверен фондлар хақида
маълумотлар келтирилган.

References

Ўзбекистон Республикаси президентининг 2016 йил 11 майдаги ПФ3751 сонли “Ўзбекистон Республикасининг тикланиш ва тарққиёт жамғармаси

ташкил этиш тўғрисида”ги қарори.

LEX.uz интернет портали.

Wikipedia.org

Ўзбекистон Республикаси банк-молия академияси ва Тошкент

давлат иқтисодиёт университети хузуридаги илмий даражалар берувчи

DSc.27.06.2017.I.15.01 рақамли кенгаши. Султонбоева М.Б. “Ўзбекистонда

инвеститция фондларини ривожлантиришнинг концептуал жиҳатлари”

“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон

журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2018 йил. Жуманиёзов И.Т. “Суверен фондлар

фаолият самарадарлигини баҳолаш мезонлари”

П.А. Левчаев «Внебюджетные фонды» НИЦ ИНФРА-М. 2021й.

Данилина М.В. “Суверенные фонды как механизм обеспечения

экономической безопасности страны” Русайнс. 2020й.

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Садикова Нозимахон Омонуллохоновна. (2023). СУВЕРЕН ФОНДЛАР ИНВЕСТИТЦИОН ФАОЛИЯТИ. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 336–339. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/729