АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ МОЛИЯВИЙ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

акциядорлик жамияти, корпоратив бошқарув, молиявий ҳолат, молиявиий стратегия, стратегик таҳлил, қарорлар қабул қилиш, маълумотларни йиғиш, ташқи чекловлар, ички текширув, икки ёқлама назорат.

Abstract

Тезисда муаллиф томонидан акциядорлик жамиятларида молиявий
хўжалик фаолиятини назорат қилиш механизмлари, уларнинг турлари, амалга
ошириш механизмларининг таҳлили ёритилган. Шунингдек, акциядорлик
жамиятларида молиявий-хўжалик фаолиятини назорат қилишни
такомиллаштиришга оид фикр-мулоҳазалар баён қилинган

References

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий

Мажлисга мурожаатномаси // Халқ сўзи, 29.12.2018.

Корхоналардаги ички аудит хизмати тўғрисида Низом. Ўзбекистон

Республикаси Президентининг "Қимматли қоғозлар бозорини янада

ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" 2006 йил 27 сентябрдаги ПҚ-475-

сон қарорига илова.

Илхомов Ш. Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудит ва унинг

самарадорлигини баҳолаш хусусиятлари // “Иқтисодиёт ва инновацион

технологиялар” № 1, 2019.

Суюнов Д. Акциядорлик жамиятларини ривожлантиришга

замонавий назорат тизимини жорий қилиш йўллари // “Халқаро молия ва ҳисоб”,

№ 3, 2020 й.

Темиров А. Корхоналар фаолиятида самарали молиявий бошқарувни

ташкил этиш хусусиятлари // “Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни

шакллантиришда менежмент ва корпоратив бошқарувнинг аҳамияти”

мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Т.: ТДИУ, 2020,

-123 б.

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Мўминов Шерали Шавкатович. (2023). АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ МОЛИЯВИЙ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 315–320. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/724