QIMMATLI QOG’OZLAR BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

“Toshkent” RFB, marketmaker, SPAC, fond bozori, manfaatdor tomon (stakeholder), UCI indeksi, ESG

Abstract

Ushbu ilmiy maqolada fond bozorining O’zbekistondagi hozirgi holati haqida,
shuningdek xorij va mahalliy bozordagi bo’layotgan o’zgarishlar va tendensiyalar
tadqiq etilgan.

References

inlash va qimmatli qog’ozlar bozori infrastrukturasini rivojlantirish choratadbirlari tog’risidagi” qonun https://lex.uz/docs/-749986

“Toshkent Respublikasi Fond Birjasi” rasmiy veb saytidagi ma’lumotlari

asosida muallif tomonidan tuzildi https://uzse.uz/

O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi rasmiy

ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi https://mf.uz/

Capital Markets in Developing Countries The State of Play

https://milkeninstitute.org/sites/default/files/reports-pdf/Capital-Markets-inDeveloping-Countries2.pdf

Jahon Banki ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

https://www.worldbank.org/en/news/speech/2020/02/10/capital-market-drivendevelopment-and-the-role-of-the-world-bank-group

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Jomurodov Hasan Dilmurod o’g’li. (2023). QIMMATLI QOG’OZLAR BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 301–306. Retrieved from http://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/721