MOLIYA SEKTORIDA KORPORATIV BOSHQARUV

Authors

  • Buxoro davlat universitet

Keywords:

Korporativ boshqaruv, korporativ boshqaruv modeli, korporativ boshqaruv tizimi

Abstract

Korporativ boshqaruv bugungi kunda mamlakat iqtisodiy rivojlanishida asosiy
rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan ushbu tezisda asosan korporativ boshqaruv
konsepsiyasi va uning qo‘llanilishi hamda O‘zbekistonda korporativ boshaqaruv
tuzilmasi, shuningdek boshqaruvning nazariy asoslari va modeli mavzusiga
bag`ishlangan.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga

Murojaatnomasi. //Хalq so’zi, 23- dekabr 2019 yil.

Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini mard

va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz./ Shavkat Mirziyoyevning O’zbekiston

Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy

Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutqi.( 2016-yil 14-dekabr kuni).

Making Public in a Privatized World David A. McDonald London, United

Kingdom ZED-BOOKS-LTD 2016 Paperback

Mamarasulov U.M. Iqtisodiyot va bozor munosabatlari. - Т.: «Navruz», 2016.

Кузнецова А.И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и

прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства.

Геоэкономический подход. М.: Кои Книга, 2016.

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Nazirova Maftuna Salimovna. (2023). MOLIYA SEKTORIDA KORPORATIV BOSHQARUV. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 292–298. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/719