MAMLAKATIMIZDA INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING O’RNI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Investitsiya, iqtisodiyot

Abstract

Investitsiya, iqtisodiy taraqqiyotning yirik shakllaridan biri hisoblanadi. Bu
shuhratli so'zning ma'nosi aslida egulikka kirmasdan o'z o'rnini topgan. Investitsiyalar,
moliya rivojlantirish va iqtisodiy rivojlanishga yordam berishdir. Yaxshi xodimlar,
yaxshi mahsulotlar va xavfsiz yuridik muomallar - shu bo'limda investitsiyalar uchun
kerakli sharoitlardan faqat ba'zilari hisoblanadi. Investitsiya bilan bir qatorda,
loyihalarni moliyalashtirish ham o'z o'rniga ega. Bu yo'nalishda jamg'arma tizimining
ahamiyati juda katta.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 iyundagi “Xalqaro

moliya institutlari va donor mamlakatlar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini

boshqarish mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3796-

sonli qarori.

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy

javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. // uza.uz.

01.2017

Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие. М., 2002. –с. 56-57.

Шарп У. и др. Инвестиции. Пер. с англ. – М.ИНФРА-М, 2001.– С. 9-10

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

M.Siddiqov. (2023). MAMLAKATIMIZDA INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING O’RNI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 284–286. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/716