БЮДЖЕТ ТAШКИЛОТЛAРИДA БУХГAЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ХAЛҚAРО СТAНДAРТЛAРГА AСОСАН РИВОЖЛАНТИРИШ

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Бюджет, бюджет ташкилоти, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари (БҲХС), давлат сектори, молия йили, пассив счёт, актив счёт, молиявий натижалар, шартнома.

Abstract

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари асосида
бухгалтерия ҳисоби тизимини такомиллаштириш ҳисоб юритишни услубий
жиҳатларини халқаро амалиётда умумқабул қилинган меъёрларга мослаштириш
асосида мамлакат рейтингини янада ошириш; давлат молиясини бошқаришда
ҳисоботларни ахборот қамрови ва шаффофлигини ошириш; молиявий ва
статистик ҳисоботларни интеграциялашувини таъминлаш; халқаро
муносабатларни глобаллашуви шароитида чет эл инвестициялари хажмини
кўпайтиришдан иборат.

Published

2023-05-30

How to Cite

Раупова Сарвиноз Ғайрат-қизи. (2023). БЮДЖЕТ ТAШКИЛОТЛAРИДA БУХГAЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ХAЛҚAРО СТAНДAРТЛAРГА AСОСАН РИВОЖЛАНТИРИШ. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 224–229. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/697