QURILISH SANOATI KORXONALARIDA KORPORATIV BOSHQARUV

Authors

  • Andijon mashinasozlik instituti

Keywords:

korporativ, korporatsiya, omil, iqtisodiyot

Abstract

Maqolada korporativ boshqaruv boyicha bir qator mahalliy va chet el tarjibalar
keltirib o‘tilgan.

References

Korporativ boshqaruv: o‘quv qo‘llanma/B.Xodiyev, D.Qosimova;

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - Toshkent: Cho‘lpon

nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.

. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. - СПб., Питер,

Published

2023-05-30

How to Cite

Mirzayev Sarvarbek Avazbekovich. (2023). QURILISH SANOATI KORXONALARIDA KORPORATIV BOSHQARUV. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 211–213. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/693