MILLIY KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH VA DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

milliy korporativ, iqtisodiy o'sish, xalqaro standartlar, aktsiyadorlar, xodimlar, mijozlar, integratsiya, davlat korxonalari.

Abstract

Ushbu maqolada bugungi global biznes muhitida, xalqaro standartlarga muvofiq
kuchli va samarador milliy korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish zarurligi haqida
yoritilgan. Hamda milliy korporativ boshqaruvning tasnifiga va xalqaro standartlarga
mosligini yanada tushuntirish maqsadida, yaralgan qonun hujjatlari, mas'uliyat,
ochiqlik, muhit ishtiroki va risk boshqaruv kabi turli tomonlarini ko'rib chiqish
maqsadida, milliy korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish jarayoniga doimiy
tajribalar kursatilgan [1].

References

Berle A.A. and Means G. The Modern Corporations and Private Property,

st ed., Macmillan, New York, NY. 1932.

Глушкова Л.А. К вопросу о применении модели корпоративного

управления в российских коммерческих банках. Банковское дело,

октябрьдекабрь, №4. 2004. сс. 2-11.

Crystal G., 1991. In Search of Excess: The Overcompensation of American

Executives. W.W. Norton and Company, New York.; Jensen M., 1993. The modern

industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. Journal of

Finance 48, 831-880.

Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge

University Press, Cambridge. 2010.

Salvioni D.M.; Gennari F. Corporate governance, sustainability and capital

markets orientation. Int. J. Manag. Sustain. 2014, 3, 469–483.

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Tursunboyev Ziyodbek Xolmurod o’g’li. (2023). MILLIY KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH VA DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 205–207. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/691