DAVLAT ISHTIROKIDAGI KOMPANIYALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNING OCHIQLIGI VA SAMARDORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

: Korporativ boshqaruv, IHTT, korporativ samaradorlik, kompaniya faoliyati ochiqligi, davlat korxonasi, Davlat ulushi mavjud korxonalar korporativ boshqaruvi uchun yagona xalqaro standart.

Abstract

Tezisda davlat ulushi mavjud korxonalarda korporativ boshqaruv, uning
ochiqliligi va IHTT ning davlat ulushi mavjud korxonalarni boshqarishda korporativ
boshqaruvning yetakchi tamoyillari keng talqin qilingan. Shuningdek, davlat ulushi
mavjud kompaniyalarning samaradorligini oshirishda ochiqlik bo’yicha tavsiyalar
berilgan.

References

Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli Farmoni “2022 —

yillarga moʼljallangan Yangi Oʼzbekistonning Taraqqiyot strategiyasi

toʼgʼrisida” - https://lex.uz/docs/5841063

Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. – UK.:

Oxford university press, 2012. – P. 151.

Z.А. Аshurov, F.А. Jalilov, B.N. Urinov Zаmonаviy korporаtiv boshqаruv

(xorijiy tаjribа). – T.: Iqtisodiyot, 2021. –195 s

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 215-sonli Qarori “Ustav

fondida Davlat ulushi bo‘lgan korxonalarning samarali boshqarilishini va Davlat

mulkining zarur darajada hisobga olinishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” -

https://lex.uz/uz/docs/-1072916

OECD (2016), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned

Enterprises, 2015 Edition: (Russian version), OECD Publishing, Paris

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Xoliqov Nozir Nozim o’g’li. (2023). DAVLAT ISHTIROKIDAGI KOMPANIYALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNING OCHIQLIGI VA SAMARDORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 198–201. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/688