MILLIY KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

: aksiyadorlik jamiyati, mas’uliyati cheklangan jamiyat, tamoyillar, diversifikatsiya, korporativ kodeks, strategik boshqarish.

Abstract

Ushbu maqolada so‘nggi o‘zgarishlar va joriy islohotlar dasturini amalga
oshirishdan kelib chiqqan holda, milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro
standartlar asosida rivojlantirish orqali boshqaruv tizimini iqtisodiyotni
diversifikatsiyalash sharoitida korporativ kodeksga mos ravishda yanada
takomillashtirish, hamda aktsiyadorlik jamiyatlari faoliyatida korporativ boshqaruv
bo‘yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF 60-sonli

farmoni “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot

strategiyasi”.

Mirziyoev Sh. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik –

har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”. Mamlakatimizni 2016

yilda ijtimoiyiqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo’ljallangan

iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar

Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar.

O’zbekiston Respublikasi Qonuni №233-I “Aktsiyadorlik jamiyatlari va

aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to’g’risida (yangi tahriri)”, 1996 yil 26

aprel. Yangi tahriri O’RQ-370 son bilan 2014 yil 06 mayda tasdiqlangan.

Arguden, Y. (2011). Measuring the Effectiveness of Corporate Governance

Available from Internet: http://knowledge.insead.edu/corporategovernanceeffectiveness100415.cfm.

Berle A.A., Means G.C. The Modern Corporation and Private Property.

Commerce Clearing House, Chicago, IL, 1992- pp. 68-87

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Dadamuxamedova Mushtariy Maxmudjon qizi. (2023). MILLIY KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 161–163. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/679