MILLIY KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Korporativ boshqaruv, Korporativ boshqaruv prinsiplari, dividentlar, bazaviy modellar

Abstract

O‘zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini yuqori darajada tatbiq etish va
rivojlangan davlatlarning tajribalaridan milliy korporativ boshqaruv tizimimizni
modernizatsiyalash, iqtisodiyotni diversifikatsiyalash sharoitida korporativ
boshqaruvni rivojlantirish chora tadbirlarini ishlab chiqish.

References

Foydalanilgan adabiyotlar

Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. –

UK.:Oxford university press,2015. – p.408

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF 60-

sonli farmoni “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot

strategiyasi”.

https://www.oecd.org/daf/ca/G20-Report-Implementation-CorporateGovernance-Principles-2019.pdf

https://www.oecd.org/corporate/OECD-Corporate-GovernanceFactbook.pdf

https://familybusinessindex.com/ - intro EY and University of St.Gallen

Global Family Business Index

United States Corporate Profits - 2022 Data - 2023 Forecast - 1950-2021

Historical (tradingeconomics.com)

https://uza.uz/oz/posts/korporativ-boshqaruv-sohasidagi-xalqarohamkorlik-23-02-2016

Published

2023-05-30

How to Cite

Zoxidov Muhammadsulton Shavkatbek o’g’li. (2023). MILLIY KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 158–161. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/678