MAMLAKATIMIZDA KICHIK VA OILAVIY KORXONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV AMALIYOTINI JORIY QILISH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Kichik va oilaviy korxonalar, korporativ boshqaruv, zamonaviy korporativ boshqaruv tizimi.

Abstract

Tezisda O’zbekiston sharoitida kichik va oilaviy korxonalar faoliyatini
rivojlantirishda korporativ boshqaruv tizimini qay darajada qo’llash mumkinligi va
natijada kompaniyalarda qanchalik raqobatbardoshlikning oshishi hamda boshqaruvni
joriy etishdagi muhim jihatlarni ko’rib chiqamiz.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 07 fevraldagi PF-4947-

sonli Farmoni “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar

strategiyasi to‘g‘risida” https://lex.uz/docs/-3107036

Urinov B.N., Kenjaeva U.F. KORPORATIV BOSHQARUVNING ILG’OR

AMALIYOTI VA MODELLARI // “Iqtisodiyot va ta’lim” ilmiy jurnal. № 3/2022.

Adrian Cadbury., Korporativ boshqaruv kodeksi 1992 yil

G20/OECD Principles of Corporate Governance

https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf

“Oilaviy tadbirkorlik to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni,

yil 26-apreldagi O‘RQ-327-son . Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi

https://lex.uz/docs/-2004956?ONDATE=01.01.2017%2010

Davlar satistika qo’mitasi ma’lumotlariga asosan mualliflar tomonidan

tuzildi https://stat.uz/uz/

Published

2023-05-30

How to Cite

Sumaya. (2023). MAMLAKATIMIZDA KICHIK VA OILAVIY KORXONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV AMALIYOTINI JORIY QILISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 150–153. Retrieved from http://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/676