KORPORATIV BOSHQARUV MUAMMOLARINI HAL ETISHRIVOJLANISH MEZONODIR

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

rivojlanish, korporativ boshqaruv muammolari, milliy model, korporativ munosabat, boshqaruv samaradorligi.

Abstract

Tezisda muallif tomonidan korporativ boshqaruv modellari xususiyatlari va
o’rni, ahamiyati, kompaniyaning strategik qarorlarini qabul qilishda direktorlar
kengashining o’rni, shuningdek, hodimlarni tanlashning boshqaruvdagi ahamiyati
yoritilgan.

References

N.T.O`rmonov, A.Ismailov, “Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat,

amaliyot”. O`quv qo`llanma IQTISODIYOT nashriyoti, 2019 yil

Marc Georgen. Corporate Govermance: A Global Perspective, 1 st Edition

yil

Xankeldieva G.SH., Korxonalar korporativ boshqaruv usullarini baxolash

taxlil qilish “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy electron jurnali №5 2017

yil

Berle A.A., Means G.C. The Modern Corporation and Private Property.

Clearning House, Chicago, IL 1992-pp

Corporate Governance. Book by Chris A, Mallin 2019.

SH.N.Zaynutdinov. Korporativ boshqaruv asoslari - T, Akademiya, 2006

Published

2023-05-30

How to Cite

Nargiza. (2023). KORPORATIV BOSHQARUV MUAMMOLARINI HAL ETISHRIVOJLANISH MEZONODIR. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 144–147. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/674