KORPORATIV TUZILMALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O’RNI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Korporativ boshqaruv, korporativ tuzilmalar, aksiyadorlar, investitsiya, rentabellik, samarali korporativ boshqaruv.

Abstract

Ushbu tezisda korporativ tuzilmalar faoliyatida korporativ boshqaruvning o’rni,
unga ta’sir etuvchi omilar haqida fikrlar yuritilgan. Shuningdek korporativ tuzilmalar
faoliyatini takomillashtirishda samarali korporativ boshqaruv tizimini joriy qilish
bo’yicha takliflar keltirilgan.

References

Gompers (2003) states that “well-managed firms are poorly managed firms

Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. – UK.:

Oxford university press, 2012. – P. 151.

Berle and Means. The Modern Corporation and Private Property. Economics

Business 2017. – P. 380.

O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Aksiyadorlik jamiyatlari va

aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”, O’RQ-370-son bilan 2014 yil

-mayda tasqiqlangan - https://lex.uz/docs/-2382409

Oʼzbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni “2022 — 2026 yillarga

moʼljallangan Yangi Oʼzbekistonning Taraqqiyot strategiyasi toʼgʼrisida” PF-60-son

bilan 2022-yil 28-yanvarda tasdiqlangan - https://lex.uz/uz/docs/-5841063

Published

2023-05-30

How to Cite

Umriya, & Nodirbek. (2023). KORPORATIV TUZILMALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O’RNI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 141–144. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/673