KORPORATIV BOSHQARUVNING ZAMONAVIY MЕXANIZIMLARI, JORIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO`LLARI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

“Korporativ boshqaruv”, jahonda korporativ boshqaruv zamonaviy xususiyatlari, ishlab chiqarish, modernizatsiyalash, koxona

Abstract

Ushbu tezisda korporativ boshqaruv hozirgi kunda korxonani boshqarishda
samaradorligini ta`minlaydigan muhim mеxanizimga aylanb ulgurganligini,
zamonaviy standart prinsiplarini va usullarini joriy etish muhim vazifa ekanligi yoritib
beriladi.

References

Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti lavozimiga

kirishish tantanali marosimga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma

majlisidagi nutqi // Xalq so‘zi, 2016 yil 15 dekabr, № 247 (6682).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947-son

farmonining 1-ilovasi «2017-2021 yillarda O‘zbekiston 52 Respublikasini

rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi».

www.lex.uz

Gulyamov S.S. Zadachi sovershenstvovaniya sistemn korporativnogo

upravleniya v Uzbekistane. //Korporativnoye upravleniye v Uzbekistane. Materialn

nauchno-prakticheskoy konferensii. T.: 2004. s.143-145;

Raximova, Sh.N. Zaynutdinov. Korporativ boshqaruv asoslari. - T.:

Akademiya, 2006.- 47b.; Berkinov B.B. Korporativnoye upravleniye: seli i zadachi

/Narodnoye slovo 15.05. 2004 g.

Rasulov N. M. Korporativ boshqaruvning iqtisodiy mexanizmlarini

takomillashtirish negizida korxonalar rivojlanish samaradorligini oshirish

(O‘zbekiston Respublikasi sanoat korxonalari materiallari misolida).08.00.13-

“Menejment va marketing” ixtisosligi. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss.

- T., 2010. - 161 b.

Saidov M.S. Tabiiy monopoliyalar sohalarida menejmentning zamonaviy

usullarini joriy etish masalalari (“O‘zbekenergo” Davlat aksiyadorlik kompaniyasi

misolida). Ixtisoslik: 08.00.13 - “Menejment va marketing”. I.f.n. ilmiy darajasini olish

uchun yozilgan diss. - T., 2009. - 176 b

Xashimov A.A. Korporativ boshkaruv shaklidagi tuzilmalarni rivojlantirish

istiqbollari. - T.: Fan, 2003. - 111 b.

Published

2023-05-30

How to Cite

Furkat, & Dilshodbek. (2023). KORPORATIV BOSHQARUVNING ZAMONAVIY MЕXANIZIMLARI, JORIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO`LLARI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 128–132. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/670